การจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)
รายละเอียด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (ครั้งที่ ๒)

 โพสต์เมื่อ 21 เม.ย. 2564
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 |