การจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓)
รายละเอียด

ประกาศ  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (ครั้งที่ ๓)

 โพสต์เมื่อ 18 มิ.ย. 2564
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 |