การจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)
รายละเอียด

ประกาศ  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  (ครั้งที่ ๑)

 โพสต์เมื่อ 16 ธ.ค. 2564
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 |