การจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)
รายละเอียด

ประกาศ  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  (ครั้งที่ ๒)

 โพสต์เมื่อ 23 มี.ค. 2565
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 |