การจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)
รายละเอียด

ประกาศ  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  (ครั้งที่ ๑)

 โพสต์เมื่อ 11 ม.ค. 2566
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 |