การจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง  แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ยื่นข้อเสนอ

 โพสต์เมื่อ 6 ธ.ค. 2560
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 |