ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องยกเลิกประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS จำนวน ๒๐ ชุด
รายละเอียด

ยกเลิกประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS จำนวน ๒๐ ชุด

 โพสต์เมื่อ 18 พ.ย. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 isviDYqqSKPW17HERRmm2014-11-18_13-58-35.pdf