ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS จำนวน ๒๐ ชุด
รายละเอียด

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS จำนวน ๒๐ ชุด

 โพสต์เมื่อ 18 พ.ย. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 nyCbJTqgd6zQ0pAoDScM2014-11-18_14-00-00.pdf