ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจ้างปรับปรุงรถบัสโดยสารพัดลม เป็นรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน
รายละเอียด

 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา  การจ้างปรับปรุงรถบัสโดยสารพัดลม เป็นรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน

 โพสต์เมื่อ 21 พ.ย. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 HZVMLf08qtP4f1VpB1m42014-11-21_16-24-54.pdf
เอกสาร 2 45GxDOYSUHK8YrF1wSkA2014-11-21_16-24-58.pdf
เอกสาร 3 QRIf2zELT4IM9jPxnMA02014-11-21_16-25-03.pdf