ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมบทเรียนมัลติมีเดียภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ระบบ ครั้งที่ ๓
รายละเอียด

 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมบทเรียนมัลติมีเดียภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ระบบ ครั้งที่ ๓

 โพสต์เมื่อ 21 พ.ย. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 FkQroLOZL4XAUMYkUKUs2014-11-21_16-29-18.pdf