ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงรถบัสโดยสารพัดลม เป็นรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรถบัสโดยสารพัดลม เป็นรถบัสโดยสารปรับอากาศ  ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง  จำนวน ๑ คัน  ครั้งที่ ๓  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 tAQ1TPbBoKGU0pPtWLX02014-11-27_16-43-04.pdf
เอกสาร 2 UKQ3FkrtM32wK9FbF3iS2014-11-27_16-43-17.pdf