ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบออลอินวัน จำนวน ๑๐ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)
รายละเอียด

 ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบออลอินวัน  จำนวน ๑๐ เครื่อง  (ครั้งที่ ๒)

 โพสต์เมื่อ 2 ธ.ค. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 cZD3X7vgCA9j3dHJdFZF2014-12-02_16-15-22.pdf