ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจ้างปรับปรุงเส้นทางจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้ามหาวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน
รายละเอียด

 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา  การจ้างปรับปรุงเส้นทางจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้ามหาวิทยาลัย  จำนวน ๑ งาน  

 โพสต์เมื่อ 4 ธ.ค. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 VW3cGlhskmnRwykjZrmD2014-12-04_19-09-58.pdf