ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ หลัง
รายละเอียด

 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา  การจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน ๑ หลัง

 โพสต์เมื่อ 4 ธ.ค. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 c6Rm8xQaj71FmhK9hFOd2014-12-04_19-11-08.pdf