ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจ้างพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน ๑ งาน
รายละเอียด

 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา  การจ้างพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  จำนวน ๑ งาน

 โพสต์เมื่อ 9 ธ.ค. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 SHQReo9S1NIbwQB3S3hS2014-12-09_14-34-48.pdf
เอกสาร 2 N4vmjnlBUB7gvTntiYBY2014-12-09_14-34-52.pdf