ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน ๑ หลัง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 โพสต์เมื่อ 9 ธ.ค. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 BZdJSXjE71jlYO8TASUG2014-12-10_11-36-44.pdf