ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรถบัสโดยสารพัดลม เป็นรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรถบัสโดยสารพัดลม เป็นรถบัสโดยสารปรับอากาศ  ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง  จำนวน ๑ คัน  ครั้งที่ ๓  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 โพสต์เมื่อ 11 ธ.ค. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 LBxamWeF6sIsfOMFpIgK2014-12-11_15-36-11.pdf