ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา  จำนวน ๑๕ รายการ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 โพสต์เมื่อ 15 ม.ค. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 FcM8pJPykDtAv4qwDVXn2015-01-15_16-52-28.pdf
เอกสาร 2 RlPtU9mzl3f8Zni6TA712015-01-15_16-52-38.pdf
เอกสาร 3 9WQ3IDbneXYX8kZitB4U2015-01-15_16-52-42.pdf
เอกสาร 4 dXsekVLcamVU8QfQyJq72015-01-15_16-52-46.pdf