ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ หลัง
รายละเอียด

 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  และร่างเอกสารประกวดราคา การจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตำบลสะเดียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๑ หลัง

 โพสต์เมื่อ 30 ม.ค. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 wTVBIjMBeDNk6fWkTJ1t2015-01-30_16-46-28.pdf
เอกสาร 2