ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference) และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

 ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference)  และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา  จำนวน ๑๕ รายการ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 โพสต์เมื่อ 2 ก.พ. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 Q4yp5DYY3rqkoMpWwLrt2015-02-02_16-47-01.pdf
เอกสาร 2 TlusDG1Y71K2W7KFoAt42015-02-02_16-47-04.pdf
เอกสาร 3 FpKR3rmLQj1gDVNLykZ82015-02-02_16-47-08.pdf
เอกสาร 4 NeqbYcU5XhkPYt0HEtFa2015-02-02_16-47-12.pdf
เอกสาร 5 yDur8HD1UUWZ7aflywAC2015-02-02_16-47-17.pdf