ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ หลัง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตำบลสะเดียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๑ หลัง  (ครั้งที่ ๒)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 โพสต์เมื่อ 3 ก.พ. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 IBdW7DNM3Gp4LvC7Gis92015-02-03_16-20-26.pdf