ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา จำนวน ๑๕ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา  จำนวน ๑๕ รายการ  (ครั้งที่ ๒)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 โพสต์เมื่อ 6 ก.พ. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 c9PF4TIhMWueke3h4DHf2015-02-06_15-44-12.pdf
เอกสาร 2 lw0cAw6T02n7xoWIW1nG2015-02-06_15-44-16.pdf
เอกสาร 3 zexhW7ZGduPHxv0lTYzw2015-02-06_15-44-20.pdf
เอกสาร 4 OthOuZDwHZGvuuuzrrM02015-02-06_15-44-24.pdf