ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา จำนวน ๑๕ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา จำนวน ๑๕ รายการ  (ครั้งที่ ๒)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 โพสต์เมื่อ 13 ก.พ. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 k6hrlftO8DBmnINFgqFW2015-02-14_10-24-33.pdf