ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference ) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

 ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference ) และร่างเอกสารประกวดราคา  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา  จำนวน ๑๕ รายการ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 โพสต์เมื่อ 16 ก.พ. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 XYLxBKBwakyaOoA3SRes2015-02-16_17-31-50.pdf
เอกสาร 2 t6UfDTrmKb0Alz9vpktz2015-02-16_17-31-54.pdf
เอกสาร 3 ZFX2YECugoreIxhdEFAY2015-02-16_17-31-57.pdf
เอกสาร 4 hvQIR20Zv66XgG6eelD52015-02-16_17-32-01.pdf
เอกสาร 5 vfcng8VEIARdF5hNCB6N2015-02-16_17-32-06.pdf