ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ หลัง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

 ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๑ หลัง  (ครั้งที่ ๒)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 โพสต์เมื่อ 18 ก.พ. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 Yn9YDSqIUnaodQSiuO8s2015-02-18_16-39-49.pdf