ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา จำนวน ๑๕ รายการ (ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

 ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา จำนวน ๑๕ รายการ  (ครั้งที่ ๓  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 โพสต์เมื่อ 13 มี.ค. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 ZXr8GJunnyZyYGwFbDv32015-03-13_16-21-17.pdf