ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน ๕ เครื่อง
รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  จำนวน ๕  เครื่อง

 โพสต์เมื่อ 6 พ.ค. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 xt5Vu8YjIhGvVg6lK5eV2015-05-06_12-46-24.pdf
เอกสาร 2 A8fIgMNEThfHdcHZCBTq2015-05-06_12-46-29.pdf
เอกสาร 3 bU7YAg1iVyeng75GjkXh2015-05-06_12-46-33.pdf