ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะสำหรับนั่งรับประทานอาหาร จำนวน ๖๒ ชุด (ครั้งที่ ๒)
รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะสำหรับนั่งรับประทานอาหาร  จำนวน ๖๒ ชุด

 โพสต์เมื่อ 21 พ.ค. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 rXymLYHmQf76Rihtw1jl2015-05-22_11-19-51.pdf
เอกสาร 2 fk9gnqkdhfd1tRaWXaUU2015-05-22_11-19-33.pdf