ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๐ เครื่อง
รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เคร่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู  จำนวน ๑๐ เครื่อง

 โพสต์เมื่อ 11 มิ.ย. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 OxwrlcUBa58qzd3tmreD2015-06-11_13-50-17.pdf
เอกสาร 2 62vnLl7Bj1K1GhJCWY1P2015-06-11_13-50-25.pdf