ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๐ เครื่อง
รายละเอียด

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู  จำนวน ๑๐ เครื่อง

 โพสต์เมื่อ 23 มิ.ย. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 ztuXl0D6qG7GBa2hUBm42015-06-23_16-49-28.pdf