ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศผลการสอบราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน ๑ งาน
รายละเอียด

ประกาศผลการสอบราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  จำนวน ๑ งาน

 โพสต์เมื่อ 30 มิ.ย. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 4hO7ye2s4QzPrg5pAIXz2015-07-01_13-36-26.pdf