ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๐ เครื่อง
รายละเอียด

ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน  ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู  จำนวน ๑๐ เครื่อง

 โพสต์เมื่อ 1 ก.ค. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 8hfR8KsTz2VQ8u6RcyT92015-07-02_15-36-28.pdf