ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference ) และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์รถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

 ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference ) และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์รถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 โพสต์เมื่อ 3 ส.ค. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 uvyBAqVrpsXPeHuhspy92015-08-03_16-18-23.pdf
เอกสาร 2 Bxojrx488Sr5Rq8BQhqW2015-08-03_16-18-28.pdf
เอกสาร 3 Fx6rJKPbuGjc2BNenwiv2015-08-03_16-18-34.pdf
เอกสาร 4 qncJAZ6W3qI7fbOpCeGK2015-08-03_16-18-43.pdf