ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference ) และร่างเอกสารประกวดราคา การจ้างก่อสร้างรั้วรอบหอพักนักศึกษา และถนนทางเข้าพร้อมลานจอดรถ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference ) และร่างเอกสารประกวดราคา การจ้างก่อสร้างรั้วรอบหอพักนักศึกษา และถนนทางเข้าพร้อมลานจอดรถ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โพสต์เมื่อ 10 ส.ค. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 D5VQJM7g4jiT5vxHoMgY2015-08-10_15-05-22.pdf
เอกสาร 2 BygrPafLtSfZIqPJdmOi2015-08-10_15-05-03.pdf
เอกสาร 3 YMBx7fQDmW7Lh2RfICe92015-08-10_15-05-18.pdf
เอกสาร 4 GNxOV5TPVpiQogRamoBs2015-08-10_15-05-00.pdf
เอกสาร 5 F7CxB3lxOdbqBPt0a7aD2015-08-10_15-05-25.pdf