ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

 ประกาศ  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบัสโดยสารปรับอากาศ  ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง  จำนวน ๑ คัน  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 โพสต์เมื่อ 10 ส.ค. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 pfa4m9VDgjXivKgxONw32015-08-10_16-12-09.pdf