ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิคแอบซอร์ฟชั่นแบบเปลวไฟ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง
รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิคแอบซอร์ฟชั่นแบบเปลวไฟ  ตำบลสะเดียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน  ๑  เครื่อง

 โพสต์เมื่อ 18 ส.ค. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 aINEcS4ARrXnvYusCoTe2015-08-18_15-41-50.pdf
เอกสาร 2 1Ebkzn7CDZPXhOk3Jyx92015-08-18_15-41-44.pdf
เอกสาร 3 FhXpJk7KV8RBHE1SY21L2015-08-18_15-41-37.pdf