ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองกฎของฟาราเดย์โดยการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ ชุด
รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองกฎของฟาราเดย์โดยการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า  ตำบลสะเดียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน  ๑  ชุด

 โพสต์เมื่อ 18 ส.ค. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 DhyQH0N67nbzsb0dBTZz2015-08-18_15-41-04.pdf
เอกสาร 2 Cm689RtrVVLKZsA80Ltt2015-08-18_15-41-10.pdf
เอกสาร 3 46cyxP0OiLThX2QwadXG2015-08-18_15-41-14.pdf