ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทกราฟ ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid : HPLC) ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทกราฟ ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid : HPLC) ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 โพสต์เมื่อ 19 ส.ค. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 Z03eBZpd7aIv1PPHSv2j2015-08-19_15-28-49.pdf
เอกสาร 2 sqhO0CBckJXrz7uMCJcF2015-08-19_15-28-44.pdf
เอกสาร 3 GHwH2ASNECazTtpBjZMD2015-08-19_15-28-39.pdf
เอกสาร 4 PclpQMQe6z65IWHbgcXK2015-08-19_15-28-35.pdf
เอกสาร 5 fQpW9R4dP8pYU13psFvc2015-08-19_15-28-31.pdf