ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า ๔ ทิศทาง (CASSETTE) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๔ เครื่อง
รายละเอียด

 ประกาศ  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า ๔ ทิศทาง (CASSETTE) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๔ เครื่อง

 โพสต์เมื่อ 20 ส.ค. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 aujQ238ZpZLiUCPGQatz2015-08-22_12-23-46.pdf
เอกสาร 2 12pu0WSV9mKbyYg8UBGp2015-08-20_16-20-03.pdf
เอกสาร 3 YhmFTpSFJc1eTYdsHzfU2015-08-20_16-20-07.pdf