ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference )โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทกราฟ ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid : HPLC) ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)
รายละเอียด

ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference )โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทกราฟ ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid : HPLC) ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)

 โพสต์เมื่อ 25 ส.ค. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 ATCLSZDlfl4bsY1ObNRC2015-08-25_14-30-53.pdf
เอกสาร 2 VKrxc4uc4L7guGJjyFjc2015-08-25_14-31-00.pdf
เอกสาร 3 OJNvy6zlz0VubJXGLb6t2015-08-25_14-31-06.pdf
เอกสาร 4 5nytSxEXIcVV8Mqcfx592015-08-25_14-31-11.pdf
เอกสาร 5 hkVXKLVluDwbjkEROMRa2015-08-25_14-31-22.pdf