ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทกราฟ ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High PerformanceLiquid : HPLC) ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทกราฟ ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High PerformanceLiquid : HPLC) ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 โพสต์เมื่อ 31 ส.ค. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 doc2016-05-19 14:20:39.pdf
เอกสาร 2 xfDtC8rSFWYkWQmkFDiR2015-08-31_13-53-41.pdf
เอกสาร 3 DrZbfqHiyB9KNc4pzoW72015-08-31_13-53-48.pdf