ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิคแอบซอร์ฟชั่นแบบเปลวไฟ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง
รายละเอียด

ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิคแอบซอร์ฟชั่นแบบเปลวไฟ  ตำบลสะเดียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน  ๑  เครื่อง

 โพสต์เมื่อ 1 ก.ย. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 p1zqLR8MVe1XQsR1tI8e2015-09-02_08-47-45.pdf