ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

 ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบัสโดยสารปรับอากาศ  ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง  จำนวน ๑ คัน  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 โพสต์เมื่อ 1 ก.ย. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 gcSsfHeyyUPu3dLV2qAV2015-09-02_09-32-00.pdf