ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องผลการสอบราคาซื้อกล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ ชุด
รายละเอียด

ผลการสอบราคาซื้อกล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน  ๑  ชุด

 โพสต์เมื่อ 1 ก.ย. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 sbtsRbqjYDJOE00cJcVc2015-09-03_09-39-00.pdf