ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter) ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง
รายละเอียด

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter) ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง

 โพสต์เมื่อ 1 ก.ย. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 fbMclJkXAJkMWiKDkvLj2015-09-01_17-12-07.pdf