ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องผลการสอบราคาซื้อชุดยืนเครื่องนางพร้อมเครื่องทรงครบชุด ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๗ ชุด
รายละเอียด

ผลการสอบราคาซื้อชุดยืนเครื่องนางพร้อมเครื่องทรงครบชุด  ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๗ ชุด

 โพสต์เมื่อ 2 ก.ย. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 eabHDbsiXq65wVCBKmsw2015-09-02_17-08-56.pdf