ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 56000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง
รายละเอียด

 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 56000 บีทียู  จำนวน 8 เครื่อง

 โพสต์เมื่อ 23 ม.ค. 2556
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 9oty2lPvp32L56PfFErZ2013-01-23_11-43-22.doc