ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องผลการสอบราคาซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ขาพับพร้อมเก้าอี้ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๕๐ ชุด
รายละเอียด

ผลการสอบราคาซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ขาพับพร้อมเก้าอี้  ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน  ๕๐ ชุด

 โพสต์เมื่อ 3 ก.ย. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 uQ1Q6SygdNAvI06psEWn2015-09-03_16-55-03.pdf