ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องยกเลิกประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเอนกประสงค์ขาพับพร้อมเก้าอี้
รายละเอียด

ยกเลิกประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเอนกประสงค์ขาพับพร้อมเก้าอี้
ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน  ๕๐  ชุด
 

 โพสต์เมื่อ 14 ก.ย. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 HOpP3KafKGZ6PkHwXBFX2015-09-16_11-19-01.pdf