ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเอนกประสงค์ขาพับพร้อมเก้าอี้ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง
รายละเอียด

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเอนกประสงค์ขาพับพร้อมเก้าอี้ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน  ๕๐  ชุด
 

 โพสต์เมื่อ 14 ก.ย. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 GgzMmrr46EHbAWMPkrc82015-09-16_11-18-36.pdf